Публiчне акцiонерне товариство " Львiвське автотранспортне пiдприємство 24654"

Код ЄДРПОУ:03117626
Телефон:0322338185
E-mail:lvivatp24654@gmail.com
Юридична адреса:79040, м. Львів, вул. Конюшинна,30

Відомості про товариство

Код ЄДРПОУ: 03117626
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство " Львiвське автотранспортне пiдприємство 24654"
Скорочене найменування: ПАТ "Львiвське АТП 24654"
Юридична адреса: 79040, м. Львів, вул. Конюшинна,30
Фактична адреса: 79040, м. Львів, вул. Конюшинна,30
Голова виконавчого комітету: Цукорник Світлана Геннадіївна
Голова Наглядової ради: Турянський Юрій Іванович
Код території за КОАТУУ: 4610137500
Регіон: Львівська область
Зберігач,
що обслуговує емітента:
ТОВ "Колегія-ЦП"
Депозитарій,
що обслуговує емітента:
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Державна реєстрація

Дата реєстрації: 1997-02-27
Орган: Державний реєстратор Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД: 47.19
Найменування: Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

Цінні папери(ЦП)

Код ISIN: UA4000159255
Вид ЦП: Акції прості іменні
Номінальна вартість(грн.): 0,25
Розмір стаутного капіталу(грн.): 1 225 529,00
Кількість ЦП(грн.): 4 902 116

Контакти

Телефон: 0322338185
Факс: 0322338185
E-mail: lvivatp24654@gmail.com

Новини сайту

Розпочав свою роботу корпоративний сайт публічного акціонерного товариства "Львівське автотранспортне підприємство 24654"

24.02.2017 року виникла особлива інформація - 1) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента; 2) Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; 3) Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".

27.04.2017 року виникла особлива інформація -  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Інформацію завантажено на сайт 28.04.2017р. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".

28.04.2017 року розміщено річну інформацію емітента за 2016 рік. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".

05.02.2018 року розміщено повідомлення про проведення 12.03.2018 року позачергових загальних зборів. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".

12.03.2018 року виникли особливі інформації -  Відомості про зміну складу посадових осіб та Відомості про припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. Інформацію завантажено на сайт 14.03.2018р. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".

17.04.2018 року розміщено повідомлення про проведення 21.05.2018 року позачергових загальних зборів. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".

25.04.2018 року розміщено річну інформацію емітента за 2017 рік. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".

18.05.2018 року розміщено інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Детальніше - дивіться файли у розділі "Документи товариства" - "Розкриття інфомації".